Setări

Limbă
Pensie germană

Sistemul de pensii este un sistem european în care se încadrează sistemele de pensii ale statelor naționale ale UE. Pentru a putea primi o pensie de stat la bătrânețe,  o cerință de bază este să fii sau să fi fost într-o relație de muncă supusă contribuțiilor de asigurări sociale.

Tipuri de pensie

Pensia pentru limită de vârstă

Asigurarea de pensie oferă fiecărui asigurat un venit la bătrânețe dacă nu mai primește venituri din angajare. Se acordă persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare și care au realizat stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Pensia de invaliditate

Dacă nu mai puteți muncii deloc sau doar parțial din cauza unui accident, boală sau handicap, capacitatea de munca redusă poate fi compensată printr-un drept la pensie.

Aceast drept poate

 • apărea temporar și folosit pentru măsuri de reabilitare sau
 • să fie acordat permanent.

Dacă sunteți vizați, folosiți numeroasele centre de consultanță ale asigurărilor de pensii germane - Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung.

Pensia de urmaş

În cazul decesului asiguratului, soţul supravieţuitor (căsătoria trebuie să fi existat  de mai mult de un an) sau copiii au dreptul la pensie de urmaş

Pentru a avea dreptul la o pensie în conformitate cu legislația UE, persoana asigurată sau dumneavoastră trebuie să fiți ...

 • cetățean al unui stat membru al UE sau
 • cetățean al Islandei, Liechtenstein, Norvegiei sau Elveției
 • să fi îndeplinit perioada minimă de asigurare.

Informați-vă membrii familiei despre această pensie, astfel încât să poată să ceară acest drept (dacă este cazul ) și dacă este necesar, să se lase consiliați la numeroase centre de consiliere pentru asigurarea de pensii -  Beratungsstellen der Rentenversicherung.

 

Informații generale despre pensia germană

Vârsta de pensionare

 • Până în anul nașterii 1946 se aplică următoarele: Pensia standard pentru limită de vârstă poate fi solicitată începând cu vârsta de 65 de ani.
 • Dacă v-ați născut între 1946 și 1964, vârsta de pensionare crește treptat până la 67 de ani.
 • În condiții personale speciale (handicap sever și / sau contribuție pe termen lung la asigurarea legală de pensie), pensionarea poate fi posibilă mai devreme.

Condiții pentru cotizare

Pentru a primi o pensie pentru limită de vârstă, trebuie să fi fost anterior supus contribuțiilor de asigurări sociale și să fi făcut dovada a cel puțin cinci ani de asigurare. Aceste perioade pot fi adunate și din mai multe țări.

Perioada de cotizare poate fi, de asemenea, perioada de creștere a copiilor sau de îngrijire a rudelor, de frecventare a școlii sau de studii.

Contribuţia la pensie

Practic, cu cât plătiți mai mult în fondul de pensii și cu cât contribuțiile sunt mai mari, cu atât plata pensiei va fi mai mare la bătrânețe.

În 2020, contribuția la asigurarea de pensii germană este de 19,9 la sută din câștigurile brute, iar jumătate vor fi plătite de angajat și angajator. Contribuțiile, la fel ca toate celelalte contribuții de asigurare socială, sunt transferate direct de la angajator către casele  corespunzătoare. Suma este verificată și stabilită anual.

Calcularea cuantumului pensiei

Formula de pensie pentru pensia pentru limită de vârstă:

Valoarea lunară a pensiei = puncte de pensie × factorul de acces × valoarea curentă a pensiei × factorul tip de pensie

 • Punctele de pensie (Entgeltpunkte) sunt calculate din salariul dvs. asigurat. Se stabilește în raport cu salariul mediu al tuturor angajaților și apoi rezultată valoarea punctuală a salariului.
 • Factorul de acces (Zugangsfaktor) ia în considerare indemnizațiile sau reducerile la pensie, de ex. în cazul pensionării anticipate.
 • Valoarea curentă (aktuelle Rentenwert) a pensiei corespunde sumei care corespunde unui punct de pensie.
 • Factorul tip de pensie (Rentenartfaktor) descrie tipul de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate  etc.).

Pensia care poate fi încasată la bătrânețe este calculată din toți factorii menționați. Dacă nu este convenit altfel de legiuitor, valorile factorilor individuali sunt verificate în mod regulat și dacă este necesar ajustate.

Pentru anul 2020, se plătește o pensie lunară de 34,02 € la un venit anual de 38.901 €. Un salariu  egal cu acest venit mediu duce la un punct de pensie.

Pentru clarificări: La atingerea un venit mediu anual de 38.901 € brut și valoarea curentă lunară de 34,02 € pentru un punct de pensie, ați primi după 10 ani de muncă în Germania la ora actuală, o pensie lunară  de 340,20 €. Dacă venitul dvs. este sub sau peste venitul mediu, veți primi cota corespunzătoare a unui punct de pensie.

Informații despre pensii

Informațiile despre pensie sunt destinate să ajute persoanele asigurate să-și planifice pensai. Se trimite automat o dată pe an tuturor asiguraților începand de la vârsta de 27 de ani care au plătit cel puțin cinci ani în stagii de cotizare, adică au lucrat în Germania. Informațiile despre pensie conțin în special:

 • starea curentă a contului de asigurare și elementele de bază ale calculului pensiilor
 • valoarea pensiei dobândite anterior și a pensiei de pensionare și invaliditate preconizate
 • Informații despre efectele ajustărilor viitoare ale pensiilor și
 • o imagine de ansamblu asupra valorii contribuțiilor plătite.

Persoanele asigurate primesc automat informații despre pensie la fiecare trei ani începand de la vârsta de 55 de ani - chiar mai devreme la cerere. Printre altele, oferă informații despre:

 • toate perioadele de pensie înregistrate
 • drepturile la pensie dobândite anterior
 • dat exacta de pensionare anticipată sau pentru limită de vârstă.  

Informații despre pensii pentru străini

Străinii pot solicita informații informatii despre pensii de la asigurarea germana de pensii. Aici pot fi găsite și persoane de contact pentru străinatate.

Dreptul la pensie în Germania

Statele naționale din interiorul UE

Cum este alcătuită pensia?

 • Legea comunitară europeană se aplică în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveția.
 • Dacă ați lucrat într-una sau mai multe țări din UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveția, trebuie să țineți cont de următoarele: veți primi o pensie separată din fiecare țară în care ați plătit asigurări sociale mai mult de un an, de îndată ce reglementările privind pensionarea în țara în cauză sunt atinse. Perioadele sub un an sunt adăugate în țara de origine.
 • Suma pensiei depinde de perioadele de asigurare și de contribuțiile plătite. Perioadele de asigurare din toate țările menționate mai sus sunt adăugate și luate în considerare.

Cum solicitați pensia dvs.?

 • Când atingeți vârsta de pensionare, puteți solicita pensia atât din țara de origine, cât și din Germania sau din altă țară. Treceți toate perioadele de asigurare pe care le-ați lucrat într-o altă țară UE în cererea dvs. de pensionare, astfel cererea va fi redirectionată corespunzătoar.
 • Plățile pensilor sunt efectuate de către fiecare țară europeană.

 

Statele naționale din afara UE cu acord de securitate socială

 • Unele țări din afara UE au un acord de securitate socială cu UE. Se aplică aceleași condiții ca în cazul statelor membre UE.
 • În prezent este încheiat un acord de securitate socială cu următoarele țări: Albania, Australia, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Chile, India, Israel, Japonia, Canada / Québec, Kosovo, Maroc, Macedonia, Muntenegru, Filipine, Serbia, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Uruguay și Statele Unite.
 • Toate celelalte țări sunt denumite țări străine necontractante (a se vedea mai jos).

Țări străine necontractante

Dacă vă întoarceți într-o țară care nu este acoperită de acordurile menționate, poate fi necesară verificarea unei plăți a drepturilor de pensie dobândite.

Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 • Nu mai sunteți în sistemul de asigurare obligatoriu german,
 • Nu puteți încheia o asigurare voluntară în Germania și
 • Au trecut cel puțin 24 de luni de la ieșirea din sistemul de asigurare obligatoriu german.

Important:

 • Doar cota angajatului va fi rambursată - toate celelalte creanțe vor fi șterse.
 • Rambursările vor fi inițiate numai la cerere. Acest lucru poate fi făcut informal și în limba maternă la orice furnizor de asigurări germane sau la o ambasadă sau consulat din Germania.