Ustawienia

Język
Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych

W wielu przypadkach uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych może być korzystne dla pracy w Niemczech. W niektórych zawodach takie uznanie jest nawet obowiązkowe.

Zawody

  • Zawody nieregulowane (nicht reglementiert): Większość zawodów nie jest regulowana. Oznacza to, że aby na przykład pracować jako ekonomista, informatyk lub piekarz, nie trzeba posiadać odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Jednak uznanie kwalifikacji może być nadal pomocne. W ten sposób firmy mogą zobaczyć pańskie umiejętności już w momencie składania aplikacji - z pewnością pozostawi to dobre wrażenie.
  • Zawody regulowane (reglementiert): W niektórych zawodach zarówno Niemcy, jak i cudzoziemcy mogą pracować tylko wtedy, gdy posiadają określone kwalifikacje (np. adwokaci lub lekarze). Dotyczy to również mistrzów rzemiosła, którzy pracują jako niezależni przedsiębiorcy. Aby móc wykonywać jeden z tych zawodów regulowanych, państwa kwalifikacje zawodowe muszą być uznane w Niemczech. Lista zawodów regulowanych w Niemczech znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
  • Imigranci z krajów spoza UE: Aby imigranci z krajów spoza UE mogli uzyskać wizę pracowniczą, konieczne jest uznanie ich kwalifikacji. Wyjątek: Kwalifikacja odpowiada niemieckiemu wykształceniu wyższemu. Uznanie i pozwolenie na pracę to dwie różne rzeczy. Pozwolenie na pracę jest związane z dodatkowymi wymogami: DziękiQuick-Check można sprawdzić swoje możliwości na pracę i życie w Niemczech.

Uznawanie świadectw zagranicznych

Czy są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech? Albo w jaki sposób działa procedura uznawania w Niemczech? Wideo na portalu "Anerkennung in Deutschland" (czyli uznanie zawodu w Niemczech) wyjaśnia połączenia.

Pańskie obywatelstwo nie ma znaczenia dla procedury. Pozwolenie na pobyt również nie jest wymagane. Można nawet złożyć wniosek, jeśli nie mieszka się w Niemczech. Wszystko co jest potrzebne to kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą i zamiar podjęcia pracy w Niemczech.

Koszty związane z procedurą uznawania zawodu

Całkowite koszty zależą od indywidualnego przypadku i właściwego organu udzielającego uznania. Opłaty za złożenie wniosku wynosza około 600€. Dodatkowo dochodzą koszty zazwyczaj związane z dostarczeniem dokumentów, zaświadczeń, tłumaczeń itp.

Wsparcie przez Piening

Pracownicy firmy Piening mogą, pod pewnymi warunkami, liczyć na naszą pomoc w uznaniu Państwa kwalifikacji zawodowych. Robimy to dla Państwa!

Procedury walidacji - uznawanie zawodu bez formalnych kwalifikacji zawodowych

Jeśli nie posiadają Państwo formalnych kwalifikacji zawodowych, ale mimo to od dłuższego czasu pracują w jakiejś dziedzinie, tak zwana "procedura walidacji" może być dla Państwa interesująca.

W "ValiKom" opracowano procedurę oceny i walidacji kompetencji istotnych z punktu widzenia zawodowego, które zostały nabyte poza formalnym systemem edukacji. Po zakończeniu tej procedury wydawane jest świadectwo potwierdzające, w jakim stopniu nabyte kompetencje odpowiadają kwalifikacjom uznawanych kwalifikacji zawodowych. W ten sposób będą Państwo mieli w ręku uznany dowód swojego profesjonalnego know-how.

Procedura walidacji jest długotrwałym procesem, podczas którego trzeba się stawić osobiście. Są Państwo w kontakcie z izbą rzemieślniczą, izbą przemysłowo-handlową lub izbą rolniczą, gdzie otrzyma się porady i ocenę. Więcej informacji można znaleźć tutaj.