Ustawienia

Język
Długoterminowe i bezpieczne miejsca pracy

Rynek pracy w Niemczech jest solidny, a bezrobocie jest na niskim poziomie. Społeczna gospodarka rynkowa charakteryzuje się konstruktywnym partnerstwem pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Rezultatem są stosunkowo bezpieczne i długotrwałe stosunki pracy.

Silna niemiecka gospodarka

Gospodarka w Niemczech jest bardzo stabilna i stale się rozwija. W 2019 r. wzrosła ona dziesiąty rok z rzędu. Niemcy to już tradycyjnie wiodący światowy mistrz eksportu: oznacza to, że na produkty i usługi wytwarzane w Niemczech istnieje taki popyt, że eksportuje się znacznie więcej towarów niż importuje.

Dużą część wartości dodanej stanowią sektory usług i handlu. Kluczową rolę odgrywa tu zwłaszcza przemysł motoryzacyjny. Branża budowlana również przeżywa boom, ponieważ aby zaspokoić popyt na mieszkania, trzeba jeszcze wybudować nowe nieruchomości i odnowić istniejące mieszkania i domy.

Możliwości na rynku pracy

  • W 2019 roku zatrudnienie wzrosło o 400 000 osób, osiągając rekordowy poziom 45,3 mln pracowników. Średnia stopa bezrobocia wynosiła więc około 5%, czyli około 2,3 mln osób pozostawało bez pracy.
  • Niedobór wykwalifikowanych pracowników nabrał w ostatnich latach dalszego znaczenia w związku z dobrym rozwojem gospodarczym i niską stopą bezrobocia: Wiele firm nie jest już w stanie odpowiednio obsadzić wolnych miejsc pracy.
  • Solidny wzrost w ostatnich latach i dobre dane ekonomiczne doprowadziły, że budżet domowy silnie wzrósł. Nawet przy uwzględnieniu inflacji, prywatne gospodarstwa domowe czerpią korzyści poprzez podwyższone dochody.

Braki w umiejętnościach i imigracja

Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest obecnie uważany przez ekspertów za jedno z największych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego. Nawed przez same podnoszenie kwalifikacji czy dalsze kształcenie nie można tej luki w braku personelu pokonać. Dlatego też imigracja wykwalifikowanych pracowników nabiera coraz większego znaczenia. 

  • Wykwalifikowani pracownicy w europejskiej "strefie Schengen" mogą już bez większych przeszkód podejmować pracę w Niemczech.
  • W celu uproszczenia imigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, rząd federalny wprowadził "Ustawę o imigracji wykwalifikowanych pracowników". Wejdzie ona w życie w marcu 2020 roku i ma na celu ułatwienie imigracji pracowników z państw trzecich zgodnie z przyszłymi potrzebami.

Trwałość i zrównoważony rozwój

Niemcy mają społeczną gospodarkę rynkową. Oprócz zdrowej konkurencji i wydajności obywateli, zasadnicze znaczenie ma partnerstwo pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Podstawą niemieckiej gospodarki jest wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które często są własnością rodzinną i są zarządzane w sposób zorientowany na wartość.

To środowisko ekonomiczne oferuje żyzny grunt dla długotrwałych i pełnych zaufania stosunków pracy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy korzystają z tej przewidywalności i ciągłości. Nawet podczas światowego kryzysu gospodarczego w 2008 r. wiele firm trzymało się swoich pracowników i z powodzeniem przetrwało cieżki okres, m.in. dzięki skróconemu czasowi pracy.

Normy i bezpieczeństwo

Niemieckie prawo pracy oferuje pracownikom wiele standardów i bezpieczeństw. Na przykład rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z ustalonymi w umowie okresami i warunkami. Umowa o pracę na czas określony może również zostać rozwiązana tylko na pewien okres czasu.

W centrum uwagi znajduje się zawsze indywidualna odpowiedzialność i wydajność obywateli. Jednocześnie istnieje system społeczny, który chroni Państwa (przez pewien okres czasu) przed trudnościami społecznymi lub go przychyla.

Możliwości w Pieningu

Piening jest pracodawcą ceniącym sobie długotrwałe stosunki pracy i działającym na równych prawach. Skupiamy się na ludziach i nie bez powodu mówimy: "My motywujemy ludzi - ludzie motywwują nas! Proszę się dowiedzieć, jakie korzyści oferuje Państwu jako pracodawcy firma Piening.