Ustawienia

Język
W życiu zawodowym

Tutaj znajdą Państwo kilka wskazówek, które pomogą w życiu zawodowym.

Powitanie, Small Talk i Rozmowa

W Niemczech ludzie na ogół mówią "Hallo" lub "Guten Tag" jako pozdrowienie. W Bawarii zamiast "Hallo" używa się "Grüß Gott", a w północnych Niemczech używa się wyrażenia "Moin Moin".

Rozwój osobistych relacji w codziennym życiu zawodowym wymaga w Niemczech czasu. Znalezienie właściwego tematu rozmowy z kolegami nie zawsze wydaje się więc łatwe. Z czasem jednak wykształci się w tobie talent do Small Talku. Ponieważ większość Niemców nie jest utalentowanymi rozmówcami, wykorzystanie tej statycznej rozmowy może z pewnością wzbogacić atmosferę w miejscu pracy i relacje z kolegami.

Small Talk nie polega na byciu szczególnie śmiesznym czy sprytnym, ale raczej na prowadzeniu przyjaznej rozmowy z innymi i nawiązywaniu kontaktu poprzez rozmowę. Zwłaszcza w środowisku zawodowym, Small Talk pomaga się zrelaksować. Opowiadanie kawałów przynosi zazwyczaj efekt przeciwny do zamierzonego. Lepiej jest słuchać uważnie i angażować się w rozmowę w odniesieniu do wypowiedzi swojego towarzysza.

Popularne tematy, o których każdy może mówić godzinami, to pogoda, podróże, sport lub różne hobby. Tematy takie jak polityka i religia, a także zarobki i dochody są kontrowersyjne i dlatego lepiej ich unikać. W rozmowie z przyjaciółmi, oczywiście, sprawy wyglądają inaczej.

Odpowiedni dystans cielesny i odpowiedni ton w stosunku do rozmówcy to również ważne aspekty Small Talku. Bliskość, uściski czy pocałunki w policzek są zarezerwowane dla przyjaciół i rodziny, ale są niestosowne w świecie pracy.

Adres i komunikacja w życiu zawodowym

Sposób komunikacji w Niemczech jest uważany za bezpośredni. Więc nie bierzcie tego Państwo do siebie, gdy  koledzy  bezpośrednio wyrażą swoje obawy lub zdanie. Bezpośrednia komunikacja i wyraźna ekspresja mogą być bardzo korzystne.

Użycie właściwej formy adresu i tytułu osoby ma ogromne znaczenie w niemieckim świecie pracy. Na przykład, jeśli osoba, z którą Państwo  rozmawiacie, ma doktorat, powinniście zwrócić się do niej z tym tytułem i nazwiskiem, czyli "Herr Doktor Schmidt". Ogólnie rzecz biorąc, również w Niemczech jest zwyczajem stosowanie uprzejmej formy zwrotnej, zwłaszcza w życiu zawodowym i w kontaktach z osobami starszymi lub z przełożonym. Używanie imienia i nazwiska "Du" jest zastrzeżone w Niemczech dla przyjaciół i rodziny. Jeśli jednak ktoś zaproponuje Państwu zwracać się "Du" lub pozwoli pominąć jego tytuł, można wtedy się zwracać bezpośrednio bez tytułu. Przez to ta osoba oferuje Państwu przyjazny stosunek. Dla łatwiejszego używania zwrotów grzecznościowyh, proszę podążać za przykładem swojego rozmówcy

Godne uwagi: W Niemczech używając "ty" w pracy niekoniecznie oznacza, że się rozwija  przyjaźń miedzy kolegami. Życie prywatne i zawodowe jest ściśle oddzielone przez wielu Niemców.

Istnieją również pewne zasady dotyczące rozmów telefonicznych: W Niemczech odbiera się telefon przedstawiając imieniem i nazwiskiem. Istnieją również formy uprzejmościowe, których należy przestrzegać, zwłaszcza gdy dzwonicie Państwo do kogoś, kogo nie znacie.

Kultura pracy i spotkań

Kultura pracy: Dopasowane godziny pracy i tzw. Dostosowany (Flexible) czas pracy stają się coraz bardziej powszechne w Niemczech. Przy pracy w stałych godzinach należy jednak brać pod uwagę punktualność. Jeśli się Państwo spóźnicie, poinformujcie swoich kolegów lub przełożonych, proszę przeprośić.

Kultura spotkań: punktualność jest ważna również w spotkaniach, ponieważ stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia są częścią kultury spotkań w Niemczech. Podczas zebrań jest zachowany  porządek  obrad i jest  sporządzany  protokół z posiedzeń.

Umawianie się na spotkania: W Niemczech jest zwyczajem umawianie się na spotkania w celu omówienia ważnych tematów z kolegami. W przypadku pilnych i krótkotrwałych pytań najlepiej jest wcześniej uzgodnić z kolegami telefonicznie lub mailowo, czy możliwe jest zorganizowanie spotkania. Niezapowiedziana wizyta w biurze jest raczej nietypowa.

Uroczystosći firmowe

Niemiecka kultura korporacyjna obejmuje małe lub nawet większe imprezy firmowe i wycieczki. Coroczna impreza bożonarodzeniowa z udziałem wszystkich współpracowników jest integralną częścią wielu firm. Uroczystości polegają głównie na nawiązywaniu kontaktów towarzyskich z kolegami. Tematy zawodowe zazwyczaj nie odgrywają żadnej lub tylko niewielką rolę. Chociaż te wydarzenia nie są obowiązkowe, nieuczestniczenie w nich może być rozumiane jako wyraz bezinteresownego zainteresowania zespołem lub całą firmą.

Oprócz imprez bożonarodzeniowych, letnich lub, szczególnie w regionach karnawałowych nad Renem i Menem, odbywają się również uroczystości karnawałowe. Podczas gdy przebieranie się w biurze w czasie karnawału w Kolonii może być normalne, to w takim regionie jak Bawaria byłoby niestosowne.