Ustawienia

Język
Dodatkowa ochrona

Ubezpieczenie nie jest łatwym tematem. Radzenie sobie z nim w obcym języku sprawia, że jest on jeszcze bardziej skomplikowany. Dlatego zebraliśmy informacje o dodatkowych polisach ubezpieczeniowych, które mogą być warte rozważenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Private Haftpflichtversicherung)

Nieszczęścia w codziennym życiu mogą zdarzyć się szybko - dziecko rozbija okno sąsiada podczas gry w piłkę lub rozbija drogi wazon w domu przyjaciół. W Niemczech sami jesteście Państwo odpowiedzialni za szkodę w tym przypadku i musicie za nią zapłacić.

Proponujemy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla zapobiegania naruszeniu norm prawnych, niemieckie ubezpieczenie może być bardzo użyteczne wśród ubezpieczeń dobrowolnych. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty do wysokości wcześniej uzgodnionej sumy ubezpieczenia. Możecie Państwo również ubezpieczyć współmałżonka i dzieci. Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często kosztuje mniej niż 100 euro rocznie.

Prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (Private Unfallversicherung)

Jesteście Państwo ubezpieczeni przez swojego pracodawcę w ramach ustawowego ubezpieczenia wypadkowego. Obejmuje to wypadki przy pracy lub w drodze do pracy. Ale większość wypadków zdarza się w wolnym czasie. Dlatego też wskazane jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia wypadkowego.

Wprawdzie ustawowe ubezpieczenie zdrowotne płaci za leczenie po wypadku. Jednak poważne obrażenia mogą również prowadzić do problemów finansowych (np. z powodu niezdolności do pracy). Problemy te można złagodzić poprzez wykupienie prywatnego ubezpieczenia wypadkowego (np. renty inwalidzkiej). Można również skorzystać z prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, aby pokryć koszty związane z przywróceniem zdrowia, które nie są objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczenie zawartości domu/mieszkania (Hausratversicherung)

Ubezpieczenie domu ubezpiecza przedmioty w domu lub mieszkaniu. Meble i ubrania, na przykład skradzione lub uszkodzone przez burze, pożar lub wodę, są objęte ubezpieczeniem gospodarstwa domowego. Może się to opłacić, w szczególności, jeśli mają Państwo cenne przedmioty w swoich czterech ścianach. Koszty ubezpieczenia gospodarstwa domowego zależą m.in. od wielkości mieszkania.

Ubezpieczenie emerytalne (Altersvorsorge)

Najważniejszym i najsilniejszym filarem ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech jest ustawowe ubezpieczenie emerytalne. W celu utrzymania poziomu życia osiągniętego w życiu zawodowym, ale także w podeszłym wieku, rozsądne i konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Od 2002 r. ustanowienie takiej dodatkowej emerytury jest przyznawane państwowo: Jeśli dokona się dodatkowego ubezpieczenia, czy to prywatnie czy w firmie, jest to wspierane przez Państwo z ulgami i zwolnieniem z obowiązków podatkowych i składkowych.

Warto wiedzieć

Zawarcie ubezpieczenia

Podstawą każdej polisy ubezpieczeniowej jest umowa ubezpieczenia (Versicherungsvertrag), w której określono co następuje:

  • Kto lub co jest ubezpieczone?
  • Co to jest ubezpieczone zdarzenie, czyli: w którym przypadku firma ubezpieczeniowa płaci?
  • Jaka jest maksymalna kwota płacona przez firmę ubezpieczeniową (kwota ubezpieczenia = Versicherungshöhe)?

Przed wykupieniem ubezpieczenia ważne jest, aby uzyskać wystarczające informacje: Przyjaciele, znajomi lub współpracownicy mogą mieć już doświadczenie w tej dziedzinie i mogą pomóc. Porozmawiaj z nimi! Przydatna może być również rozmowa z profesjonalnym i przede wszystkim niezależnym doradcą ubezpieczeniowym. Spójrzcie Państwo na różne portale porównawcze (Vergleichsportale) w Internecie. Ponadto pomocne będą Państwu porady ubezpieczeniowe centrum doradztwa konsumenckiego (Verbraucherzentrale) w Państwa okolicy.

Po podjęciu decyzji o wyborze firmy ubezpieczeniowej następuje osobiste spotkanie z konsultantem, podczas którego omawiane są wszystkie punkty i szczegóły umowy. Jeśli macie Państwo trudności językowe, poproście kogoś, kto będzie Państwu towarzyszył na spotkaniu w celu wykonania tłumaczenia. Potem powinnscie się przespać jeszcze jedną noc przed podpisaniem czegokolwiek.

Ważne warunki

Pflichtversicherung - Ubezpieczenie obowiązkowe: ubezpieczenie, które muszą Państwo zawrzeć na mocy prawa (np. ubezpieczenie komunikacyjne OC w przypadku posiadania samochodu).

Versicherer - Ubezpieczyciel: Firma, z którą zawiera się umowę ubezpieczeniową.

Versicherungsnehmer - Ubezpieczający: Osoba, która zawiera umowę ubezpieczeniową z ubezpieczycielem. Zazwyczaj jest to Pan/Pani lub członek pańskiej rodziny.

Versicherungsprämie / -beitrag - Składka/składka ubezpieczeniowa: Kwota określona w umowie ubezpieczeniowej, którą płacą Państwo ubezpieczycielowi regularnie lub jednorazowo.

Versicherungsfall - Zdarzenie objęte ubezpieczeniem: Zdarzenie, które jest objęte ubezpieczeniem, tzn. zdarzenie, które musi wystąpić, aby otrzymać uzgodnione świadczenie z zakładu ubezpieczeń (np. choroba w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego lub wypadek samochodowy w przypadku ubezpieczenia kompleksowego).

Versicherungsleistung - Świadczenie ubezpieczeniowe: Świadczenie, które otrzymuje się od swojego ubezpieczyciela w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Może to być kwota pieniężna lub odszkodowanie. To ostatnie oznacza, że uszkodzony element jest wymieniany. Umowa ubezpieczenia określa maksymalną kwotę świadczenia ubezpieczeniowego.

Selbstbeteiligung / Selbstbehalt - Potrącenie / Nadwyżka: Część kosztów, którą należy pokryć w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Może to być udział bezwzględny lub procentowy.