Ustawienia

Język
Wszystko o samochodzie

Niemcy są znane na całym świecie jako kraj samochodowy. Posiada trzecią co do długości sieć autostrad na świecie (prawie 13 000 km). Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Na swoich stronach internetowych, różne Automobilkluby (Automobilclubs) oferują wiele przydatnych informacji na temat ruchu drogowego i przepisów w Niemczech.

Obowiązki

Obowiązki przejazdowe

W Niemczech samochód osobowy musi zawsze mieć przy sobie: trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę bezpieczeństwa i apteczkę pierwszej pomocy. Pojazdy powyżej 3,5 t wymagają również migającego żółtego światła ostrzegawczego.

Ponadto, następujące dokumenty muszą być zawsze przewożone w oryginale: dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty pojazdu.

Prawo jazdy

Czy lub jak ważne jest Państwa prawo jazdy w Niemczech, zależy od Państwa kraju pochodzenia:

 • Dla obywateli UE, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii: Wystarczy wsiadać i odjeżdżać! Ponieważ: Państwa prawo jazdy jest ważne w Niemczech w takim samym zakresie jak w Państwa kraju ojczystym.
 • Obywatele z innego kraju mogą prowadzić pojazdy w Niemczech z prawem jazdy przez sześć miesięcy od dnia rejestracji w Niemczech. Po tych sześciu miesiącach będzie potrzebne niemieckie prawo jazdy. To, czy nowy egzamin na prawo jazdy musi być przeprowadzony w Niemczech, zależy od kraju, w którym prawo jazdy zostało nabyte.

Obowiązek stosowania świateł drogowych

 • W Niemczech obowiązek używania świateł w ciągu dnia dotyczy motocykli i motorowerów.
 • Dla wszystkich innych pojazdów mechanicznych zaleca się włączanie świateł w ciągu dnia.

Obowiązkowe stosowanie opon zimowych

W Niemczech obowiązuje wymóg stosowania opon zimowych w zależności od warunków pogodowych: to znaczy, że opony zimowe lub całoroczne są obowiązkowe w zimowych warunkach drogowych. Ich stosowanie jest zalecane w okresie od października do Wielkanocy. Tutaj znajdą Państwo dalsze przydatne informacje na temat jazdy w zimie.

W ruchu drogowym

Ograniczenia prędkości

Na niemieckich drogach dozwolone są następujące prędkości:

 • Na terenie zabudowanym:  
  Wszystkie pojazdy 50 km/h.
 • Poza obszarem zabudowanym:
  • Pojazdy samochodowe, kampery do 3,5 t i motocykle: 100 km/h
  • Pojazdy silnikowe od 3,5 do 7,5 t, kempingowe powyżej 3,5 t i przyczepy kempingowe: 80 km/h
 • Na autostradach:
  Pojazdy samochodowe, kempingowe do 3,5 t i motocykle, zalecana prędkość to 130 km/h. Przekroczenie tego ograniczenia prędkości nie jest wykroczeniem podlegającym karze; jednakże kierowca może zostać pociągnięty do częściowej odpowiedzialności w razie wypadku, nawet jeżeli nie ponosi winy.
  Samochody kempingowe o masie powyżej 3,5 t mogą jeździć z maksymalną prędkością 100 km/h, samochody o masie 3,5-7,5 t i samochody boczne z maksymalną prędkością 80 km/h.

Przepisy dotyczące alkoholu

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu jest w Niemczech przestępstwem karnym. Zasadniczo obowiązuje limit 0,5 promila.

Wyjątek: początkujący kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy od mniej niż dwóch lat i wszyscy kierowcy poniżej 21 roku życia muszą całkowicie powstrzymać się od picia i prowadzenia pojazdów (limit 0,0 promila). Niezastosowanie się do tych wymogów może skutkować grzywną w wysokości 500 euro lub wyższą.

Telefon za kierownicą

W Niemczech karane jest nawet wykonywanie połączeń telefonicznych lub po prostu trzymanie telefonu komórkowego podczas jazdy. Dozwolone jest jednak prowadzenie rozmów telefonicznych z odpowiednim zestawem głośnomówiącym.

Korytarz życia

W przypadku korka lub przepływu ruchu z prędkością pieszą na autostradzie, wszyscy użytkownicy drogi zobowiązani są do utworzenia tzw. korytarza życia (Rettungsgasse), czyli trasy dla służb ratunkowych lub pojazdów służb ratowniczych. W przeciwnym razie zostaną nałożone wysokie grzywny i punkty we Flensburgu (wpisy do centralnego rejestru ruchu drogowego).

Od grudnia 2016 r. korytarz życia jest regulowany w § 11 Abs. 2 StVO. To brzmi:

"Gdy tylko pojazdy na autostradach (Autobahn) i drogach pozamiejskich (Außerortsstraße) z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku poruszają się z prędkością pieszą lub pojazdy te zatrzymują się, muszą one utworzyć wolny pas ruchu dla przejazdów pojazdów policyjnych i służb ratowniczych między pasem najbardziej wysuniętym na lewo a pasem ruchu natychmiast po prawej stronie w jednym kierunku."

Niezależnie od tego, czy zbliżają się ekipy ratownicze, czy też nie, pas ruchu musi być wystarczająco szeroki w każdym korku - nawet dla dużych wozów strażackich (Feuerwehrfahrzeuge), pojazdów ratowniczych lub, w zależności od warunków pogodowych, dla szerszych pojazdów służb drogowych, na przykład z pługami śnieżnymi (Schneepflug). Jeśli są więcej niż dwa pasy ruchu, pas ratunkowy znajduje się zawsze po prawej stronie najbardziej wysuniętego na lewo pasa ruchu.

Katalog grzywien (Bußgeldkatalog)

Dalsze informacje na temat naruszeń i grzywien w niemieckim ruchu drogowym znajdują się w katalogu grzywien (Bußgeldkatalog).

W ramach Unii Europejskiej państwa członkowskie współpracują przy egzekwowaniu kar pieniężnych. Oznacza to, że w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego w Niemczech, kara może obowiązywać również w innych krajach UE. Jednakże organy te zwykle rozpoczynają działalność dopiero po uiszczeniu grzywny (łącznie z kosztami sądowymi) w wysokości co najmniej 70 euro.

Ważne, żeby wiedzieć:
Jeżeli pasażer nie zapłaci jakiejkolwiek grzywny, musi mieć świadomość, że w przypadku ponownego wjazdu do kraju, w którym została ona nałożona, może nie uzyskać zgody na kontynuowanie podróży do czasu zapłacenia zaległych kwot.

Szczegóły organizacyjne

Strefa środowiskowa i naklejka środowiskowa

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza pyłami stałymi i dwutlenkiem azotu w wielu miastach europejskich utworzono już ponad 300 stref środowiskowych (Umweltzonen). Są one stale rozbudowywane. Inne kraje również pójdą za tym przykładem. Wjazd w strefy środowiskowe w Niemczech jest możliwy tylko z określoną naklejką ekologiczną (Umweltplakette) i jest obowiązkowy również dla samochodów zagranicznych.

W zależności od grupy zanieczyszczeń, pojazd otrzymuje zieloną, żółtą lub czerwoną naklejkę środowiskową. Kolor wskazuje obszary, do których może wjechać pojazd. Naklejkę dotyczącą emisji spalin można otrzymać za opłatą od organów rejestrujących i innych uznanych jednostek (np. u handlarzy samochodowych, w punktach kotroli technicznej pojazdów, czyli TÜV). Zielona naklejka jest wymagana w 57 z 58 obecnie istniejących stref środowiskowych. Aktualny przegląd można znaleźć na stronie Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (Bundesumweltamtes).

Zameldowanie

Wraz z zameldowaniem niemieckiego miejsca zamieszkania, zgodnie z prawem, konieczna jest również rejestracja samochodu w Niemczech.

 • Można to zrobić w urzędzie rejestracyjnym znajdującym się w pobliżu.
 • Potrzebny będzie dokument rejestracyjny pojazdu (dowód, że samochód należy do Państwa) oraz polisa ubezpieczeniowa dla Pańskiego samochodu. Wymagane jest uiszczenie opłaty.
 • Jeżeli przywieziecie Państwo ze sobą samochód z zagranicy, mogą być potrzebne dalsze dokumenty - prosimy o zapytanie się bezpośrednio w urzędzie rejestracyjnym.

Przegląd (TÜV)

Oprócz rejestracji, każdy samochód w Niemczech musi przejść kontrolę ogólną. W przypadku nowego samochodu, należy to zrobić po trzech latach, a następnie co dwa lata.

 • Oznacza to, że specjalista musi potwierdzić, że pański samochód jest bezpieczny technicznie i spełnia oficjalne normy emisji spalin. Naklejka kontrolna, która jest umieszczona na tablicy rejestracyjnej samochodu, potwierdza tę kontrolę i jest widoczna dla wszystkich.
 • Autoryzowany warsztat w pańskiej okolicy, centrum DEKRA i inni dostawcy mogą przeprowadzić tę kontrolę, co również wiąże się z opłatami.
 • Kontrola ogólna nie może być przekroczona. Musi ona zostać przeprowadzona w ciągu miesiąca podanego na naklejce HU (na zaświadczeniu o przeglądzie technicznym). Może być również narzucona kara pieniężna w przypadku przekroczenia terminu głównej inspekcji o więcej niż dwa miesiące. Uwaga: W tym przypadku, opłata za przegląd wzrasta o 20%.

Podatek od pojazdów silnikowych

W Niemczech nie ma opłat drogowych. Istnieje jednak niemiecki podatek od pojazdów samochodowych.

Zgodnie z  §1 KraftStG właściciele pojazdów muszą płacić podatek od pojazdów samochodowych (skrót: KraftSt). Odnosi się to do:

 • posiadania pojazdów krajowych (tzn. jeżeli pojazd podlega przepisom regulującym procedurę rejestracji w Niemczech)
 • posiadanie pojazdów zagranicznych (tj. jeżeli pojazd jest zarejestrowany w innym państwie, podczas gdy znajduje się w innym kraju)
 • Wyjątki od opodatkowania są opisane w § 3 KraftStG.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

Istnieją różne możliwości ubezpieczenia pojazdu samochodowego:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC): Zawarcie niniejszego ubezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku posiadania samochodu lub motocykla. Bez tego nie jest możliwa rejestracja lub wpis do rejestru. Ubezpieczenie obejmuje obrażenia ciała, szkody majątkowe i straty finansowe w przypadku spowodowania wypadku lub zranienia kogoś swoim samochodem. Koszt ubezpieczenia, tj. składki ubezpieczeniowej, może się znacznie różnić. Jest to częściowo zależne od różnych agencji ubezpieczeniowych, ale również zależy od rodzaju pojazdu (samochód lub motocykl), wieku pojazdu i liczby lat, w których nie doszło do wypadku.

Ubezpieczenie autocasco (AC): Zawarcie tego dodatkowego ubezpieczenia jest dobrowolne. Podczas gdy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) pokrywa koszty szkód wyrządzonych drugiej stronie biorącej udział w wypadku, ubezpieczenie autocasco (AC) pokrywa koszty szkód wyrządzonych w Państwa własnym pojeździe. Rozróżnia się między ubezpieczeniem częściowym i całkowitym.

Ubezpieczenie częściowe obejmuje zwykle następujące szkody w pojeździe:

 • Kradzież lub rabunek
 • Pożar i wybuch
 • Burza, grad, piorun, powódź
 • Zderzenia z niektórymi zwierzętami (np. sarny lub jelenie)
 • Stłuczenie szkła
 • Uszkodzenie kabla po zwarciu

Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje również wszystkie szkody wypadkowe, w tym szkody spowodowane przez wypadki z własnej winy lub wandalizm. Zwłaszcza w przypadku nowych samochodów zaleca się ubezpieczenie autocasco, ponieważ strata byłaby szczególnie wysoka.

Koszty ubezpieczenia autocasco (AC) zależą m.in. od wysokości kwoty wkładu własnego, tzn. kwoty którą płaci się samodzielnie w przypadku wystąpienia szkody. Zazwyczaj jest to około 150 euro za ubezpieczenie OC i 300 do 500 euro za ubezpieczenie AC.

Ochrona Assistance, czyli pomoc w razie zepsucia się auta na autostradzie, po kolizji, itp. : Za pomocą ochrony Assistance usługodawca pokrywa koszty w przypadku konieczności skorzystania z usługi holowania lub wynajęcia samochodu w razie awarii lub wypadku. Często uwzględnia się również transport powrotny dla chorych. Ubezpieczenie Assistance jest dostępne w towarzystwach ubezpieczeń samochodowych i automobilklubach (np. ADAC).

Tankowanie paliwa

W Niemczech jest ponad 10.000 stacji benzynowych. Paliwa te jednak podlegają silnym wahaniom cen. Liczne aplikacje mogą pomóc w znalezieniu tanich stacji benzynowych.

W zasadzie można powiedzieć, że :

 • tankowanie na stacjach benzynowych przy autostradach może być nawet do 0,30 € droższe niż w innych miejscach,
 • Stacje benzynowe znanych firm mogą być nawet do 0,07 € lub nawet droższe niż tanie stacje benzynowe,
 • w nocy jest droższe niż w dzień,
 • po południu do wczesnych godzin wieczornych jest najtaniej,
 • jest najdroższe w weekendy i na początku tygodnia (soboty, niedziele, poniedziałki, wtorki) i najtańszy w ciągu tygodnia (środy, czwartki i piątki).