Ustawienia

Język
Sprowadzenie rodziny do Niemiec

Chcą Państwo nie tylko pracować w Niemczech, ale także w przyszłości mieszkać tu z rodziną? Aby to zrobić, muszą być spełnione pewne warunki:

Sprowadzenie współmałżonka dla obywateli UE

Są państwo obywatelami UE i chcieliby państwo sprowadzić swojego współmałżonka do Niemiec? To, czy potrzebuje on w tym celu specjalnego zezwolenia na pobyt (Aufenthaltserlaubnis), zależy od obywatelstwa.

Małżonek jest obywatelem UE, EOG

Jeśli Państwa współmałżonek jest już obywatelem UE lub EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), może on mieszkać i pracować w Niemczech bez specjalnego zezwolenia na pobyt.

Małżonek nie jest obywatelem UE

Jeśli Państwo są obywatelami UE, a współmałżonek pochodzi z kraju spoza UE, możliwe są następujące opcje: 

 1. Partner ma obecnie już pozwolenie na pobyt (Aufenthaltstitel) z innego kraju UE: może wjechać do Niemiec bez wizy (§ 2 Abs. 4 FreizügGG/EU)
 2. Partner pochodzi z kraju spoza UE: potrzebuje wizy, aby przeprowadzić się do współmałżonka.

Sprowadzenie współmałżonka dla obywateli spoza UE

Są Państwo obywatelem kraju spoza UE/EOG i chcą wraz z rodziną przeprowadzić się do Niemiec? To, jakie przepisy tu działają, zależy od narodowości członków państwa rodziny.

Małżonek jest obwywatelem UE, EOG

Pochodzą Państwo z kraju spoza UE/EOG, a państwa współmałżonek jest obywatelem kraju UE/EOG? Wówczas obowiązuje ustawa o swobodzie przemieszczania się: Oznacza to, że dołączający do nas członek rodziny może łatwo wjechać do kraju na dowodzie osobistym.

Małżonek nie jest obywatelem UE

Przy sprowadzeniu małżonka z państwa trzeciego (Drittstaat) muszą być spełnione następujące warunki:

 • Jako pracownik potrzebują państwo zezwolenia na pobyt lub osiedlenie się (Niederlassungserlaubnis) lub "Niebieskiej Karty UE" ("Blaue Karte EU") dla Niemiec.
 • Mieszkają państwo już w Niemczech w mieszkaniu, które oferuje wystarczającą ilość miejsca dla Państwa rodziny. (Wskazówki dotyczące poszukiwania mieszkania można znaleźć tutaj).
 • Posiadają Państwo wystarczające ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie rodziny.
 • Państwa współmałżonek jest pełnoletni (co najmniej 18 lat)
 • Państwa współmałżonek powinien od samego początku umieć komunikować się w języku niemieckim (pytać o drogę, robić zakupy, móc się przedstawić, ...).

Jednak istnieją też wyjątki. Państwa współmałżonek nie potrzebuje znać niemieckiego, jeśli:

 • Państwo posiadają błękitną kartę UE (Blaue Karte EU)
 • Posiadają Państwo wysokie kwalifikacje lub są państwo naukowcem pracującym w Niemczech
 • Państwa partner ma wykształcenie wyższe
 • Państwo (lub partner) jesteście obywatelami Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Republiki Korei, Nowej Zelandii lub Stanów Zjednoczonych.

Państwo wraz z rodzina będziecie się najlepiej czuli, jeśli wszyscy będą mówić trochę po niemiecku. Wyjaśnimy tutaj, jak najłatwiej to osiągnąć.

Sprowadzenie dziecka

Mają Państwo jako małżeństwo prawo do pobytu w Niemczech? Jeśli tak to państwa nieletnie dzieci otrzymają również pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) lub prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania.

Dzieci są obywatelami UE, EOG

Jeśli Państwa dzieci są obywatelami kraju UE lub EOG, mogą wjechać do Niemiec bez wizy i mieszkać tu bez ograniczeń.

Dzieci nie są obywatelami UE, EOG

Jeśli Państwa dzieci są obywatelami kraju spoza UE/EOG, z reguły potrzebują wizy do Niemiec. Jeśli państwo i państwa małżonek posiadają ważne pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) w Niemczech, państwa dzieci do 16 roku życia otrzymają również pozwolenie na pobyt w celu sprowadzenia dzieci (§32 AufenthG).

Złożenie wniosku o wizę dla dzieci

Aby ubiegać się o wizę dla Państwa dziecka jako samotnego rodzica, potrzebują państwo zgody drugiego rodzica. Dodatkowo muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Dziecko nie może być zamężne, rozwiedzione lub wdowcem
 • Dziecko nie może mieć ukończonych 18 lat.

Urodzenie dziecka w Niemczech

Pracują Państwo już w Niemczech z ważnym pozwoleniem na pobyt, a państwa dziecko urodziło się w tym czasie w Niemczech? Jeśli tak, to dziecko otrzyma po urodzeniu również pozwolenie na pobyt zgodnie z §33 AufenthG.

Posiadają Państwo bądź/i partner już obywatelstwo niemieckie, to dziecko otrzyma je automatycznie. W Niemczech zasadniczo obowiązuje prawo pochodzenia. W szczególnych przypadkach państwa dzieci oprucz pochodzenia rodziców mogą w chwili urodzenia otrzymać niemieckie obywatelstwo.