Ustawienia

Język
Podatki

W Niemczech dominuje  gospodarka rynkowa, w której na pierwszym miejscu stawia się zasadę wydajności: można pracować dla własnego dobrobytu.

Ponadto państwo podejmuje wiele zadań mających na celu ochronę swoich obywateli (ubezpieczenie społeczne - Sozialversicherung, szpitale - Krankenhäuser  itp.) oraz zapewnienie dobrej infrastruktury (szkoły - Schulen, przedszkola - Kindergärten itp.). Państwo niemieckie finansuje ten ogólny dobrobyt z wpływów podatkowych.

Klasyfikacja podatkowa (Steuerklassen)

Decydującym czynnikiem dla wysokości podatku dochodowego jest klasa podatkowa wynagrodzenia (Lohnsteuerklasse). Bierze pod uwagę pańską sytuację rodzinną. Każdy podatnik jest podzielony na klasę podatkową.

 • Klasa podatkowa 1: Ta klasa podatkowa ma zastosowanie, jak się jest osobą samotną i nie jest się uważanym za samotnego rodzica. Do tej klasy podatkowej należą również przeważnie pozostający w separacji małżonkowie lub partnerzy życiowi i rozwodnicy.
 • Klasa podatkowa 2: Ta klasa jest przeznaczona szczególnie dla samotnych rodziców, którzy potrzebują ulgi finansowej.
 • Klasa podatkowa 3: Jeśli się jest w związku małżeńskim lub partnerskim, można wybrać kombinację klas podatkowych 3 i 5. Jest to zaleta, jeśli istnieje znacząca różnica w dochodach między pańskimi a pańskiego partnera. Osoba o wyższym dochodzie powinna być zaliczona do klasy podatkowej 3, a druga osoba do klasy podatkowej 5.
 • Klasa podatkowa 4: Osoby pozostające w związku małżeńskim są automatycznie przypisywane do klasy podatkowej 4. Jeśli oboje mają mniej więcej takie same zarobki, powinni pozostać w tej klasie podatkowej.
 • Klasa podatkowa 5: Tutaj obowiązują wskazówki dotyczące klasy podatkowej 3.
 • Klasa podatkowa 6: Jeśli ma się więcej niż jedną pracę, każda dodatkowa czynność jest rozliczana w 6 klasie podatkowej.

Najważniejsze podatki

Najistotniejszymi podatkami w Niemczech są:

 • Einkommenssteuer - podatek dochodowy
 • Gewerbesteuer - podatek od działalności gospodarczej
 • Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer - obrót lub podatek VAT

Ponadto istnieje wiele innych rodzajów podatków, takich jak podatek od nieruchomości, który jest pobierany od własności nieruchomości lub gruntów, czy też podatek od pojazdów (Kfz-Steuer) za każdy zarejestrowany tu pojazd.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem nakładanym przez państwo w oparciu o dochody osób fizycznych. Będąc pracownikami w Niemczech, podatek dochodowy, który trzeba zapłacić, jest znany jako podatek od wynagrodzenia. Jest ona automatycznie potrącany z Państwa pensji i wpłacany do urzędu skarbowego.

Wysokość podatku dochodowego

Stawka podatku zależy od poziomu dochodów i waha się między 14% a 42%.

 • Podstawowa ulga podatkowa (Grundfreibetrag) wynosi obecnie 9.408 euro rocznie (dla osób samotnych). Do tej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego.
 • Od tego momentu stawka podatku wzrasta wraz z Państwa dochodami.
 • Najwyższą stawkę podatkową (Spitzensteuersatz) osiągnie się tylko wtedy, gdy Państwa dochód do opodatkowania przekroczy 250.731 euro rocznie (dla osób samotnych).
 • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, stawka jest podwójna.

Aby obliczyć swój miesięczny dochód netto, znajdziecie Państwo w Internecie wiele kalkulatorów wynagrodzeń (Gehaltsrechner). Jeśli chcecie Państwo tylko obliczyć swój podatek dochodowy, pomoże w tym kalkulator podatku dochodowego (Lohnsteuerrechner).

Płatność podatku za Mini-Job (czyli mini-pracy)

W Niemczech możliwe jest wykonywanie tzw. Mini-Job (czyli mini-pracy). W tym przypadku miesięczne zarobki nie mogą przekroczyć 450 €. Mini-Job jest wolna od podatków i ubezpieczeń społecznych. Dlatego też wynagrodzenie brutto jest równe wynagrodzeniu netto.

Zwrot podatku dochodowego

Podatek dochodowy do zapłacenia może zostać obniżony, jeśli urząd skarbowy uwzględni pewne koszty. Na przykład, dojazd do pracy samochodem, dalsza edukacja lub koszty opieki nad dziećmi mogą prowadzić do późniejszego zwrotu podatku. Na początku każdego roku należy zatem sprawdzić, czy nie zapłaciliście Państwo zbyt wiele podatku w ciągu ostatniego roku.

Aby to zrobić, trzeba złożyć rozliczenie podatkowe. Państwa dochody i opłaty zostaną następnie sprawdzone przez urząd skarbowy i ocenione w celu ustalenia, czy zwrot jest możliwy.

 • Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w tym zakresie, można skontaktować się z tzw. Lohnsteuerhilfevereine lub Steuerberater (czyli doradcami podatkowymi) w Niemczech.
 • Firma Piening może polecić doświadczonych doradców podatkowych, którzy doradzają zatrudnionym w Niemczech obcokrajowcom z UE, zamieszkałym w Niemczech ich pochodzenia. Jako pracownik firmy Piening korzystają Państwo ze szczególnie korzystnych warunków.

Podatek od sprzedaży / podatek od towarów i usług (Umsatz- / Mehrwertsteuer)

Podatek od sprzedaży płaci się od każdego dokonanego obrotu, np. przy zakupach lub przy wystawianiu faktur rzemieślniczych. Podatek jest zawsze wliczony w cenę płatności dla Państwa jako klienta końcowego.

 • Ogólna stawka podatkowa wynosi obecnie 19%.
 • Obniżona stawka podatkowa w wysokości 7% dotyczy niektórych sprzedaży (np. posiłków, książek lub pobytów w hotelach).

Podatek kościelny

W Niemczech kościoły katolickie i protestanckie nakładają na swoich członków podatek za ich usługi. Z tego dochodu finansują siebie i swoich członków (chrzest, wesele itp.), a także zadania społeczne. Obejmuje to m.in. prowadzenie ośrodków opieki dziennej lub domów opieki, z których usług można również korzystać.